Metoda „Systémové modelování“ v otázkách a odpovědích.
Русский (RU)English (UK)Czech (CZ)

Metoda „Systémové modelování“ v otázkách a odpovědích.

Hovoříme o novém směru „Systémové modelování“ s Kushnirem Sergeiem, certifikovaným systémovým návrhářem, certifikovaným specialistou v oblasti systemických konstelací (metoda B. Hellingera), spoluzakladatelem a ředitelem centra systémového modelování Provodnik.

Hovoříme o novém směru Systémové modelování s Kushnirem SergeiemSergei Kushnir, 45 let, podnikatel, podnikatelský trenér, mistrovské ovládání systemového modelování energoinformačních systémů podle Zelinského A.V. Praktické ovládání umění NLP, Ericksonské hypnózy, systémového modelování strukturních systémů, hlubinných praktik, rebefingu.

Sergei nám poví něco o sobě.

Pro mě tato otázka je často trochu matoucí. Jak vyprávět o sobě, o všech prožitých letech ve formátu jediného článku nebo dokonce odstavce... Chápu, že očekáváte vyprávění v kontextu tématu, o kterém jsme se rozhodli mluvit a přemýšlím o tom, aby se z toho nestal "reklamní blok".

Ale přece začnu z trocha historie.

Pro mě seznámení se se systémovo-fenomenologickým přístupem začalo seznámením se se Zelinským Alexandrem přibližně v roce 2000. Pozvali mě strávit první polovinu neděle v Klubu milovníků volného dýchání. Lidé, se kterými jsem se tam seznámil, moderátor a zejména to, co se tam se mnou dělo, můžu popsat jako “něco velmi divného, nesrozumitelného a moc zajímavého”. Toto setkání ve mě vzbudilo silnou zvědavost.  Posypaly se otázky jako z rohu hojnosti – co je to? Jak to funguje? Co se děje s lidmi? Otázek byla velká spousta. Začal jsem hledat odpovědi, navštěvoval jsem semináře, kluby a laboratoř, které organizovával a pořádal Alexander Vasilievich. Začal jsem se zajímat o různé směry v psychologii, psychoterapii, hypnózy, NLP, rebefingem apod. A čím víc jsem šel do hloubky, tím více jsem chápal, že po nalezení odpovědí na některé konkrétní otázky, zůstává něco obecnějšího odpovídajícího mnohým lidem, to, co pořád nám utéká, když se řeší pro člověka jednotlivosti. Když nakonec poprvé na semináři jsem se seznámil s fenoménem náhradního vnímání, to byl pro mě šok, “výbuch”, osvícení. Pozoruje jak Alexander Vasilievich syntézuje své praktické podklady z různých metod s fenoménem náhradníka, za každou prácí pro člověka, za každým řešením uvnitř mě znělo: “To není možné! Jak on to dělá? Jak lidé, kteří nikdy dřív neviděli jeden druhého, mohou cítit a popisovat to, s čím oni se nikdy nesetkávali? Jak to funguje? A pokud fenomén pracuje se všemi lidmi, kde je jeho hranice? Který úkol nezvládne?”

V té době Alexander Zelinský na podobné otázky, v nejlepším případě, neodpovídal a usmíval se. Proto jsem musel hledat, poslouchat, pokoušel jsem se  v tom vyznat samostatně.

V roce 2006 jsem to nevydržel a začal jsem ho obtěžovat požadavky – nauč mě to! A mnohokrát jsem obdržel odmítnutí - “Já neučím. Já nemám žádné studenty.”  A tehdy v roce 2007, v prosinci, v Kyjevě jsem poprvé shromáždil svou laboratoř. Začal jsem zkoušet, zkoumat, chápat. Během setkání se skupinou Mistr (tak se tehdy nazýval kolektiv ze 4 osob v Zaporozhye) jsem kladl přesnější a konkrétnější otázky týkající se metody. Mimochodem, v té době existovalo mnoho pracovních názvů metody, ale pouze na začátku roku 2008 po prodiskutování Zelinský “schválil” název “systémové modelování energoinformačních procesů”. Nyní my používáme zkrácený název “systémové modelování”.

A v určitém okamžiku jsem slyšel “Připravujeme první vzdělávací kurz Systémového modelování”. A potom… Potom byl první rozvíjející kurz systémového modelování a certifikace, první vlastní mistrovská předvedení na Tavale v Kharkově, první škola mistrovství, tématická  mistrovská předvedení Zelinského A.V., někde paralelně se odehrávalo školení a certifikace podle programu “Strukturní konstelace” v Institutu Aplikované Psychologie Sadalmelik spolu s APSYS - Institut für Systemische Praxis Guni Leila Baxa & Christine Essen.

Před začátkem školení v Sadalmelik jsem už byl seznámen s metodou Berta Hellingera. A během procesu školení podle vzdělávacího programu rozdíl mezi systémovým modelováním a „konstelacemi“ byl čím dál víc zřejmý. I když obě metody jsou fenomenologické, nyní mohu říct, že ony jsou různé.

Pro zvědavé čtenáře, lidé, kteří udělali spoustu věcí pro rozvoj systémové fenomenologie, jsou: Jacob Levy Moreno, Virginie Satirová, Bert Hellinger, Gunthard Weber, Matthias Varga von Kibed a Zelinský Alexander.

Jak se změnila role systemického konstalatéra za poslední léta a jak se změnily jeho přístupy?

Samotný pojem „konstelace“ a „konstelatér“ byly vymysleny a uvedeny na postsovětském prostoru. V originále se používal pojem «Family Constellations», což doslovně znamená „rodinné konstelace“. Během procesu mého školení systemickým konstelacím u německých a rakouských odborníků oni používali pojem „terapeut“. Ve skutečnosti samotná metoda systemických konstelací a odborníků v dané oblasti, podle mého názoru, během posledních 5-7 let se nějak zvlášť nerozvíjí. Neexistuje přesná definice, kdo je „konstalatér“, jaké jsou jeho funkce a co je, podle mě, nejdůležitější, co on dělá, to jsem dosud nepotkal. Co je to za proces, kterému říkají „konstelace“? Existují ještě organizační konstelace a konstelatéři se specializují v tomto směru. Podle mého názoru, aplikace přístupů ze systémové rodinné terapie v poradenství organizací nejspíše nepřinese očekávané podnikatelem výsledky. My ale používáme metodu systémového modelování (plný název systémové modelování energoinformačních procesů) podle Zelinského A.V. a odborníci v této metodě mají své názvy – systémoví návrháři. To jsou odborníci, kteří čtou smysl systému zákazníka a mohou přiblížit daný smysl na srozumitelném jazyce člověkovi. A na můj pohled zrovna za tímto směrem je budoucnost, jelikož v něm se syntézují veškeré metody současné psychoterapie, podnikatelského poradenství, koučinku, NLP, různých filozofií, praktik a směrů vědy.

Co je systémové modelování? Jaké otázky lze řešit pomocí metody systémového modelování?

To je systemovo-fenomenologická metoda, která má algoritmy obdržení nutné informace během procesu přečtení systému člověka a nalezení Smyslu v kontextu řešení konkrétního úkolu. Za přítomnosti přesných algoritmů metoda je natolik flexibilní a univerzální, že se může použít prakticky v jakýchkoliv oblastech. Metoda dovoluje zkoumat systémové vlastnosti objektů a vzájemné souvislosti mezi prvky jakéhokoliv systému, předpovídat další vývoj chování systému a jeho složek, navíc vytvářet systémy a objekty s novými vlastnostmi cestou syntézy. Pokud to zjednodušíme, tak asi je lepší popsat s jakými požadavky nejčastěji přicházejí lidé. 1. Vztahy v rodině (s manželi, rodiči, dětmi), vztahy s lidmi kolem nás, vztahy s penězi, osobní přesvědčení, opakující se události a situace, zdraví (když člověk mluví o přítomnosti u něj symptomu), osobní realizace atd. 2. Práce s podnikáním a organizacemi – v dané oblasti, pokud se pokusíme vyjmenovat všechny otázky, se kterými se na mě obráceli, obdržíme dlouhý seznam. Počínaje velmi rozšířenými „Co se děje s mým podnikem a kam on směřuje?“ do trochu „exotických“ – „Pomozte mi vyznat se ve hmyzu a hlodavcích v restauraci, nemůžeme se jich zbavit“.

Občas si rád dělám srandu „vymyslete si požadavek/otázku, která Vás trápí a kterou není možné modelovat a najít řešení“. Zatím jsme takovou nenašli.

Kdo je systémový návrhář? Kým musí být?

To je člověk, který prošel všechny etapy učení se metodě a který umí prakticky využívat získané znalosti, dovednosti a zkušenosti v paradigmatu metody. Odborník, který neustále hledá nové poznatky, objevy, který tímto „žije" a neustále aplikuje v praxi. Zajímavá je druhá část otázky. Možná, že v první řadě on musí být sám sebou. Všechno ostatní jsou detaily, které se liší u různých odborníků.

Co ve dnešní době musí znát lidé, když oni volí, na kterého odborníka se mají obrátit? Existují-li momenty, o jejichž důležitosti oni zatím ani netuší?

Lidé mohou vybírat podle jakýchkoliv známých a důležitých kritérii, ale... Když „to hoří“ a je nutné se rozhodovat, člověk vybírá rychleji a orientuje se přitom na vnitřní pocit „správnosti“ volby. Nejsprávnější odpovědí na danou otázku je – lépe než Vy sami nikdo neví, na koho se máte obrátit, všechny Vaše požadavky vůči odborníkům a kritéria volby jsou správné.

Samozřejmě, prakticky vždycky existují „okamžiky“, které lidé netuší. Podle toho, jaká vznikla citová reakce v okamžiku seznámení  s odborníkem (není důležité jakým způsobem), už lze mluvit o tom, jaká interakce se s ním bude odehrávat.

Na jaké problémy naráží systémový návrhář a na jaké zákazník?

Systémoví návrháři jsou obyčejní lidé, ale z určitého důvodu se rozhodli zabývat se systémovým modelováním a obtíže u nich jsou u každého svoje. V profesionálním kontextu existuje spousta nuancí, které systémový návrhář musí brát v potaz při své práci. Například, člověk, který přišel s požadavkem, nejčastěji popisuje svůj problém z různých úhlů pohledu a obyčejně se snaží vyhnout se při popisování nejdůležitějšímu. A dokonce pokud se člověk jakýmkoliv způsobem tomu vyhýbá, systémový návrhář během procesu modelování musí ukázat to, čemu se člověk vyhýbá, zrovna tam se nejčastěji nachází řešení. Existují ještě kategorie požadavků, které mohou mít odezvu v podobných dynamikách samého systémového návrháře, to se musí umět „odchytit“ a vědět, co s tím dělat. Občas lidé přicházejí s prosbami „změňte JE (maminku, tatínka, šéfa, kolektiv v práci apod.) a tady systémový návrhář může, a myslím si, že musí ukázat, že člověk sám vytváří takové kontakty, které podporují důležitý pro něj Smysl. A přes tyto kontakty sám „vytváří“ kruh „takových“ lidí. Pokud se změní kontakty, člověk dokáže změnit své okolí.

Stávaly se případy, když lidé říkali „udělejte prosím, aby se všechno u mě úplně změnilo, ale aby se kolem mě nic nezměnilo“, mám rád takové otázky. Vypovídá to o mnohém a tady je důležité pochopit a „dojít“ s člověkem k tomu, co se skrývá za takovou  frází. Často to bývá jako „výbuch“.

První případ: přišla žena s žádostí o zlepšení vztahů v rodině. O několik týdnů později ona mi zavolala, připomněla, kdo je a co jsme dělali. Vyprávěla mi, jak se všechno u nich změnilo počínaje od následujícího dne po modelování. A zeptala se: "Co mám dělat dál tak, aby to bylo stejně dobré?". To bylo dávno, tehdy mě tato otázka zahnala do kouta na několik vteřin. Je zajímavé, co jsem jí odpověděl? – Prostě žij dále. Více jsme nepřišli do styku. Tento případ vypovídá o časté otázce po práci „a co dělat dál?“. Dneska mohu k „prostě žij“ dodat – pozorujte, oslavujte a radujte se jakýmkoliv změnám, které se s Vámi odehrávají potom. Nečekejte „zítra se probudím a všechno je jinak“, to se stává, ale ne se všemi.


Druhý případ: volá člověk a říká „nemůžu zformulovat otázku, ale potřebuji pomoc“. Někdy během schůzek lidé mluví o tom, že se dávno chtěli obrátit, ale pořád nedokázali popsat, co je trápí. Pro tyto účely zrovna existuje to, čemu my říkáme „pohovor“ nebo ve dnešní době je  módní tomu říkat „koučinkové sezení“ – to je když člověk popisuje všechno obyčejnými slovy, obvyklým pro sebe jazykem, a systémový návrhář klade otázky pomáhaje člověkovi popsat, dát dohromady požadavek.

To jsou nuance, kterých je ještě mnoho. Z nich se vytváří kroky k uspěšnému řešení pro klienta.

Společnost se mění a s každým rokem se to děje rychleji. Jaké nové požadavky pozorujete u svých zákazníků?

Ano, změny se odehrávají neustále. Pokud budeme mluvit o Ukrajině, ve dnešní době se zřetelně pozoruje několik trendů. 1. Lidé hledají své "předurčení", co raději nazývám "talentem" nebo ještě zkráceněji "dar". Mnohým přestalo vyhovovat to, co dělali dříve. Lidé se začali zamýšlet “proč jsem na tomto světě?”, “jaká je moje mise?” 2. Mnozí v souvislosti s aktuálními událostmi ve státě jsou ztracení, pociťují úzkost a nejistotu do budoucna. To platí i pro podnikání. Lidé potřebují informaci, jak se budou vyvíjet události, jaké budou změny v zemi a jaký budou mít dopad konkrétně na ně, na jejich rodiny, na podnik. 3. Častěji se začali obrácet s otázkami o zdraví dětí.

Jaké nové semináře a služby ve dnešní době vy poskytujete svým klientům?

Myslíte marketingovou část našeho centra? – Usmívaje se. Metoda je natolik flexibilní, že neexistuje potřeba vymýšlet nějaké „nové balíky“, „sledovat trendy“. V programu našeho centra již dávno jsou přítomna všechna „hořící“ témata. Tématické semináře – samotné téma semináře, to je spíše vektor definující obecný pro skupinu směr. Zatímco práce  s každým účastníkem je stále individuální. Například, "peníze", všechny s nimi nějak spolupůsobí, ale každý člověk má svůj vlastní, jedinečný, neopakovatelný Smysl toho, co pro něj jsou "peníze".

Nebo téma "podnikání". V podnikatelském modelování my téměř vždy pracujeme s vlastníky, zakladateli, vysoce postavenými manažery, abychom získali informaci, jak se říká, "od prvního zdroje". Protože pouze tato úroveň disponuje informací a mocí, aby dokázat něco změnit ve vlastním byznysu. Neučíme své klienty jak mají vést svůj podnik a nehodnotíme jaký je. Můžeme vytvořit podmínky, ve kterých člověk bude schopen učinit správné rozhodnutí po obdržení maxima informace o tom, co se děje ve společnosti a v jakém směru se pohybuje.

Jedinečnost člověka se projevuje ve všem: v rodině, ve vztazích s okolním prostředím, v penězích, symptomech a tím více v podnikání. Proto všechno, co děláme, je zaměřeno na otevření, rozvoj a údržbu této jedinečnosti cestou vytvoření nutných pro to podmínek.

Dnešní podnikatelské prostředí vyžaduje neustálé změny. Jak vaše metoda pomáhá vašim zákazníkům, aby se stali pružnější a rychleji reagovali na změny, které jsou kriticky důležité pro úspěch společnosti?

V podnikání změny se dějí neustále. Obecně na světě není prakticky nic nezměněného. Jsou období, kdy všechno je "více či méně stabilní a jde hladce“, je to jeden z ukazatelů brzkých globálnch změn. Čím déle je "stabilně a vše je v pořádku", tím blíže je období, kdy "všechno se změnilo." Asi se zopakuji. Zajišťujeme naše klienty informací, kterou nemůže poskytnout žádná ze známých metod. Systémové modelování pro podnikání to je metoda nelineární analýzy, dokonce správněji - neanalytická metoda. Často informace, kterou získává podnikatel se nachází za hranicemi jeho formální logiky. Tato informace může být jak o minulosti, tak o přítomnosti a budoucnosti. V té sféře, o kterou má zájem podnikatel. A on již teď může reagovat na změny, které přijdou, tj. být připraveným předem. Být napřed před ostatními. Mimochodem, proto nás často nedoporučují "mezi přáteli". Naše služby používají a drží "jen pro sebe" a vyprávějí o nich tiše do ucha výhradně v okrajových případech)).

Na západě hojnost informací, nové informační technologie, nové komunikační technologie mají silný vliv na společnost. Používáte-li nové technologie při své práci?

Samozřejmě. Za prvé, udržujeme vztahy mezi systémovými návrháři, provádíme uzavřené video konference, vyměňujeme si zkušenosti. Diskutujeme o obecných dynamikách v zemi a ve světě. Za druhé, podmínky se rychle mění, často podnikatelé potřebují odpovědi "právě teď", i když jsou v tom okamžiku v jiné zemi. V takovém případě pracujeme prostřednictvím různých internetových programů (Skype, ooVoo). Metoda umožňuje dostávat odpovědi i takovým způsobem. Někdy, když se záležitost týká něčeho obecného, pro konkrétní zemi my můžeme provést výzkum sami a odeslat zákazníkovi zprávu s popisem dynamiky událostí v dané záležitosti. Máme i stránku na Facebooku, sociální sítě používáme pro spolupůsobení s kolegy a klienty.

Další módní trend je zaměření se na klienta (t.j. budovat svůj byznys  na základě potřeb každého konkrétního klienta, nikoli od obecných vlastností produktu). Jak korelujete s tímto trendem?

Je to teď módní? Pak jsme v trendu :). Každý úkol, se kterým přichází zákazník – od toho se odrážíme. Stejně jako neexistují stejní lidé, neexistují žádná stejná, šablonová řešení. V tom spočívá jedinečnost a, možná, paradox metody. Na jedné straně, má svou vlastní logiku a algoritmy, na druhé straně, chybí v ní šablony. Někdy je nutno odmítnout i algoritmy s logikou, hledat nějakým úplně odlišným způsobem. Proto již dávno jsme "zaměření na klienta", na jeho úkol/problém a na jedinečné pro něj řešení.

Co je dnes hlavní hodnota takového přístupu jako systémové modelování?

Pokud to zkrátím - rychlost, přesnost, flexibilita, univerzálnost.

V jakém směru podle vašeho názoru se bude rozvíjet systémové modelování a v jakém systemické konstelace?

O konstelacích. Myslím si, že pokud se dynamika nezmění, ony tak i zůstanou nástrojem rodinné terapie. Budou se vytvářet různé hierarchické struktury, odbory, sdružení, které se budou snažit udržet zákazníky ve svém prostoru. Pomocí vymýšlení  různých kritérií pro posouzení "kvality" konstelatéra a jeho práce a díky podněcování lidí, „na koho lze a na koho se nelze obrácet“. Organizační konstelace při stejném přístupu jako nyní postupně přestanou existovat. Nebo budou požadovány úzkým kruhem lidí, kteří souhlasí s podrobením se dlouhodobé terapii prostřednictvím svého podnikání. Ale už se objevují, a jich se bude objevovat stále více, odborníci, kterým nevyhovuje „klasický konstelační“ přístup. Budou hledat odpovědi mimo "konstelace",  vymýšlet něco nového. Pouze takoví lidé již nebudou "konstelatéry".

Co se týče systémového modelování, tady jsou již viditelné projevy několika trendů. Prvním z nich je výzkum, předvídání a modelování "velkých kategorií" - stát, politika, makroekonomie, národy. Druhý - systémoví návrháři pracující s velkými podniky jsou stále více rekrutováni mezinárodními korporacemi a zvou je pracovat jen pro ně, snažíce se dostat takové odborníky "do vlastnictví", protože "konkurenční průzkum" s využitím metody je velice účinný a umožňuje rychle získat přesné informace o konkurentech. Třetí – systémové návrháře začali  zapojovat do vědecké činnosti - když je možné simulovat objev, pochopit,  ve kterém směru nadále pokračovat s rozvojem, jaké odmítnout, to šetří zdroje, peníze a čas. Také metoda umožňuje definovat a vytvořit vztahy, které dříve neexistovaly, mezi různými kategoriemi objektů, někdy zcela nečekanými. A čtvrtý - časem systémové modelování se bude používat v systému vzdělávání na různých úrovních. Počínaje volitelnými a speciálními kurzy pro různé specialisty a konče předmětem systémové modelování pro střední a vyšší vzdělávací instituce. Také čím dál více budou poptávani profesionální náhradníci, možná, budou existovat speciální programy pro jejich přípravu.

Myslím si, že se také budou objevovat uzavřené skupiny, které se budou zabývat vývojem, který bude k dispozici jen pro úzkou veřejnost.

Kushnir Sergei

Použití materiálů z našich webových stránek je dovoleno pouze s podmínkou přímého otevřeného odkazu na webové stránky našeho centra s ukázáním autora materiálu.

Rozhovor moderovala Isaeva Anna

Эта статья на английском языке.

červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

Centrum systémového modelování Provodnik - vždy pouze individuální, jedinečná a inovativní řešení pro jednotlivce, rodiny a podniky. Naši klienti a partneři se nacházejí na Ukrajině, v Rusku, Bělorusku, Polsku, České republice a Maďarsku. Vždy lpíme na hledání nových technologií pro realizaci toho, co ostatní považují za nemožné. Jsme otevřeni ke spolupráci s unikátními a zajímavými lidmi.

 

Veškerý materiál umístěný na těchto webových stránkách je chráněn zákonem o autorském právu. Jakékoliv přetištění nebo kopírování, úplné nebo částečné, je možné pouze po dohodě s námi.  Uvedení zdroje a autora v podobě přímého, otevřeného odkazu na naše webové stránky je podmínkou.

Copyright © Provodnik 2009-2015