Výzkum procesu přeměn stavů a spojení pro „Ukrajinu“
Русский (RU)English (UK)Czech (CZ)

Výzkum procesu přeměn stavů a spojení pro „Ukrajinu“.

 

Stenografický záznam výzkumu „Ukrajina“. Laboratoř systémového modelování 20. února, Kyjev.

Vzhledem k tomu, že mnozí nevědí, jak číst takový text, na příkladě prvních dvou bodů uvedeme vysvětlení tak, že uvedeme naše komentáře v uvozovkách.


1.    Obavy, točí se hlava. Točí na obě strany najednou, trochu více doprava. Žádný pevný bod v prostoru není (stav strachu a závratě a dále podle textu je součtem VŠECH objektů, které náleží do pojmu „Ukrajina“, jako jeden stav v daném okamžiku ve státě).

2.    Druhý - odhodlání, soustředěnost, dobrá zlost, chci chránit první. První je strach z Druhého, bojím se ho, přitom pocit osobní důležitosti v porovnání se Druhým (událost, při které se objekty z první iterace dělí na dvě strany - první, kdo dříve  pociťoval strach a závratě teď cítí totéž vůči objektům, které jsou rozhodné, sebrané a jsou odhodlané je chránit. Přitom první se bojíce druhých pociťují vlastní důležitost. Dále každý ze čtenářů může používaje  daný algoritmus vytvořit pro sebe obrázek pro každou interaci.

3.    Třetí – volím mezi 1 a 2, klidně. Zájem o 2, 1 je také důležitá, ale větší zájem je o 2. Druhý – se vznikem 3 je mi klidněji, teplý vztah k 3. První – je mi klidněji po objevení se 3, strach ke 2 zůstává, ale je menší,  k 3 ostražitost, nedůvěra, s ní je to lepší, ale je lepší být odtažitým.

4.    Strach, nejistota, stydím se. K Prvnímu – je nejbezpečnější, ale je lepší nezvedat pohled nebo zvednout na vteřinu a opět na podlahu, tak můžu zůstat nevšimnutým. Třetí – nervozita kvůli všem bodům. Druhý – zájem o 3, podráždění ke 4 a 1. První – veškerá pozornost ke 4 s nadějí, že on přijde a udělá vše tak, jak to má být.

5.    Pátý – klidně se smutkem, nechce se pohybovat, zájem a cítím 4, k němu je nějaký příbuzenský vztah, cítím za zády 3 bez emocí, on jednoduše existuje, 1 a 2 jednoduše existují. Čtvrtý – dětský pocit hanby, beztrestnosti, je pohodlně a vesele. Třetí – za zády u 5 a 4 – klidně, jistě, zájem o 2, zlost k 4 a 5 (kéž bych dal pohlavky). Druhý – jistota, pocit síly, rozhodnost, zájem o 3, pohrdání 4 a 5. První – za zády – stydlivost na dětský způsob, ke 4 klidný partnerský vztah, ale nevidím 5 velice mi to vyhovuje.

6.    První se postavil do centra. Kolem jsou šestý, pátý, čtvrtý, třetí a druhý podle časových ručiček. Šestý – nepochopení všeho, co se tady odehrává, zároveň totální kontrola všeho a není jasné, co se tady děje. Pátý – přísně kontroluji všechny body. Čtvrtý – radost, dětská nesvědomitost a lehká hanba, zájem o 1 a 2, k 1 radost, k 2 hanba a strach, když se dívám do očí. Třetí – klidně, jistě, 2 pro mě je velmi důležitý, k 4 a 5 – zlost. Druhý – podráždění ku všemu, začal chodit kolem celého systému. První (v centru) – zvědavě a zájem, jelikož v centru je děsivě a radostně, pro mě je důležitý 4 bez emocí k němu a všiml si poprvé 3.

7.    Sedmý – strach ze všech bodů, otočil se ven a je děsivě kvůli tomu, co je tam, hledám odpověď co mám dělat s tímto strachem. Šestý – únava a chci jít pryč. Pátý – objevila se lehkost a povzbuzení, kontrola všech bodů a vztah s 4, zájem o 7. Čtvrtý – radost a dětské obavy, vím, že mě potrestají, k 5 cítím podporu, jako 1 jednoduše „se to tak odehralo“, že ona existuje. Třetí – po objevení 7 vznikla lehkost, 2 je důležitá, k 4 a 5 je pevnější odpor. Druhý – zlost, potom se vzdálit a podívat se na situaci shora, posléze je nutné popsat kruh kolem všech bodů, pak je klid. První – urážka a smutek za 7, chtělo by se mi stát před ním, abych ho zapojil do společného prostoru, když se 7 otočil k systému – radost, nadšení, očekávání a pro mě je důležitý 4 (bez emocionálního vztahu).

8.    Osmý – v centru, před ním 7 a 6, nechci nikoho vidět, nejistota, zmatek, oni vadí, iritují, něco schovávájí vepředu. Sedmý – stížnost na 8, podpora od 6, který je vedle. Šestý – chci zabít 8, ale bez agrese, klidně zneškodnit. Pátý – 8 je důležitý, kontrola všech bodů, byl přítomný strach, že někde nějaký se schoval, uvnitř je strnulost. Čtvrtý – škodolibost, dokážu cokoliv, ochrana od 5 a 1. Třetí – základní pozornost k 8, je nutné ho ohradit a ochránit  od všech, jsem klidný a jistý. Druhý – vidím jenom 1 s mateřskou péčí, nic jiného neexistuje. První – k 8 odpor, nelíbí se mi, o 7 zájem, pozoruji, co on bude dělat, 4 je důležitý, zbytek vidím, ale pro mě nemají žádný význam. Osmý – teplo po zádech, ze vnějšku je jistý a stojící na nohou, uvnitř nic není. Je důležité zanechat viditelnost zvenku, když uvnitř nic není.

 

Když pozorujeme události, které se odehrávají na Ukrajině a porovnáme je s daným stenografickým zápisem, pomocí zaznamenání svých reakcí a reakcí jiných lidí vy dokážete vidět a chápat další průběh toho, co se bude dít ve státě.

Centrum systémového modelování Provodnik. 20. února 2015

červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

Centrum systémového modelování Provodnik - vždy pouze individuální, jedinečná a inovativní řešení pro jednotlivce, rodiny a podniky. Naši klienti a partneři se nacházejí na Ukrajině, v Rusku, Bělorusku, Polsku, České republice a Maďarsku. Vždy lpíme na hledání nových technologií pro realizaci toho, co ostatní považují za nemožné. Jsme otevřeni ke spolupráci s unikátními a zajímavými lidmi.

 

Veškerý materiál umístěný na těchto webových stránkách je chráněn zákonem o autorském právu. Jakékoliv přetištění nebo kopírování, úplné nebo částečné, je možné pouze po dohodě s námi.  Uvedení zdroje a autora v podobě přímého, otevřeného odkazu na naše webové stránky je podmínkou.

Copyright © Provodnik 2009-2015