Korporativní
Русский (RU)English (UK)Czech (CZ)

Naše centrum uskutečňuje kompletní doprovázení korporativních zákazníků.

полное сопровождение корпоративных заказчиков методом бизнес-моделирования

V první řadě povíme o samotné službě, co do ní patří a čím se liší od ostatních přístupů v doprovázení podnikání, projektů, společností. Popis bude ve formátu otázky-odpovědi. To jsou ty otázky, které nám kladou klienti, než přijmou řešení o spolupráci.


„Jsem podnikatel se stáží... spoustu let, a Vy mě budete učit vést můj byznys?“
Ne. My neučíme naše klienty podnikání. Pokud se někdo z nás rozhodne začít podnikat ve vaší sféře, spíše my se obrátíme na vás jako na experta.


Jak dlouho podnikáte v mé sféře/trhu/segmentu?“
Naše centrum a naši specialisté se zabývají pouze poradenstvím a doprovázením. Výjimku tvoří naši klienti-kolegové pracující ve stejném směru. Proč se oni obrácí za pomocí? Doufáme, že po přečtení do samého konce, budete moci odpovědět na tuto otázku.

„Čím tedy pro mě můžete být užiteční, pokud ani neučíte a nejste zaměstnání ve stejné sféře?“

Zabýváme se systemno-fenomenologickým podnikatelským poradenstvím. Pro stručnost a jednoduchost – podnikatelským modelováním. Podnikatelské modelování to je systémové modelování aplikované na společnosti, byznys, trhy, státy. Každý byznys, projekt, organizace (i řečeno tajně – jakýkoliv objekt, pojem, jev) představuje systém prvků, mezi kterými se odehrává určité vzájemné působení. My nazýváme dané vzájemné působení „spojeními“. Souhrn všech spojení mezi všemi prvky popisuje dynamiku uskutečněných a uskutečňujících se změn v systému. Naše metoda právě dovoluje uvidět tuto skutečnost, popsat a naprognózovat dynamiku změn daného systému v budoucnosti. A jelikož každá firma, projekt, výrobek, trh se skládá z unikátní „sady“ prvků, z lidí, pokud budeme mluvit jednodušeji, tak i chování každého systému je unikátní svým způsobem. Proto máme individuální přístup k hledání odpovědí na otázky a řešení úloh, které nám určují klienti. Někdy to, co se mohlo zdát nevýhodou – absence praktické pracovní zkušenosti ve vaší sféře – to je výhoda. Protože každý zákazník tím či jiným způsobem je částí systému, ve kterém hledá řešení, ale nemůže ho najít (což bylo dokázáno matematikem Kurtem Gödelem ještě v roce 1930). Ale to neznamená, že vaše účast v procesu modelování je minimální. Pouze Vy máte v dispozici nutnou pro kvalitní práci informaci. My přece víme a umíme vytvářet nutné podmínky, číst a předávat smysl zkoumané otázky, abyste dostali odpověď.

Pokud víme, v současné době neexistují žádné jiné odlišné od podnikatelského modelování metody, které umožňují tak přesně, jasně a rychle získat úplné informace o zájímajícím problému a budovat přesné předpovědi.

„A můžete sestavit předpověď změn ceny na... . ? Já budu pozorovat, pokud se to shodne, obrátím se na Vás.“
Můžeme a děláme to pravidelně. Ale pozoruje a využívá výsledků ta společnost, která si u nás objednala daný výzkum.

„Jak se přesvědčit o tom, že to funguje? Dříve jsem neslyšel, aby někdo nabízel něco podobného.“
Často nabízíme potenciálním partnerům „test-drive“ zdarma. Vy volíte nejbližší  vám téma výzkumu. Společně provádíme výzkum. Následovně se rozhodujete, potřebujete-li spolupráci s naší společností.                                                           
Ano, nejspíše jste neslyšeli a neznáte nás a metodu. A ne brzy se „na každém rohu“ bude mluvit o metodě. Používají nás jako konkurenční výhodu. A proto se o nás prakticky nevypráví. Naše služby přidržují   pro sebe a velmi blízké „svoje“. O čem nám posléze narovinu říkají  „nač mám plodit úspěšné konkurenty?“.  A jelikož veškerá informace, kterou jsme dostali od vás jak při určení úkolu, tak během procesu výzkumu, je důvěrná, my nemůžeme „chlubit se“ úspěchy svých klientů, pečlivě vybíraje popisy.

„Jak dlouho trvá jedna práce, nalezení řešení?“
Obyčejně 15-20 minut po důkladně zformulováné otázce. Pro tento účel zpočátku nabízíme přednášku systémového koučinku. Během ní právě budou podtrhnuty a zformulovány veškeré otázky/úlohy (přednáška obyčejně trvá od 30 minut do hodiny a půl). Potom se sestavuje rozpočet, plán a rozvrh. A jenom potom samotný výzkum zabere tolik času.

„S jakými otázkami se na Vás můžeme obrácet?“

Pokusili jsme se zobecnit do krátkého a zdaleka ne úplného výčtu otázek, se kterými se na nás obrácejí:

1. Analýza podnikání, organizace, projektu celkem. Kde je nyní, čím to začalo a kam se pohybuje.
2. Analýza existujících strategií společnosti (strategie není to, co sestavují specialisté s diplomem MBA, ale to, co společnost má, to, jak ona „žije“, rozvíjí se a zachovává se. Dokonce a tím více, jestli to není ztvárněno ve slovech na papíře). A také hledání optimálních změn ve strategii. A kontrola ihned efektu takových změn.
3. Analýza cílů, funkcí a struktury firmy (pokud je to nutné, s prohloubením se a detalizací   do jakékoliv úrovně – směr,   jednotka, útvar, pobočka, zaměstnanec atd.)
4. Analýza zaměstnance, uchazeče o pozici (místo ve firmě)
5. Analýza budoucnosti, anebo už rozjetého projektu (čím začne, jak se bude odehrávat aktivní a pasivní fáze, o co usiluje a čím skončí). Projektem může být – vyvedení nového výrobku na trh (zboží/služba), spolupráce, partnerství s člověkem/firmou/organizací, reklamní kampaň atd. apod.
6. Analýza „výrobku“ firmy (buď to je služba, anebo konkrétní zboží)
7. Analýza zákazníka/ zboží/služby, projevené a skryté motivy
8. Analýza trhu, konkurentů, určování jejich silných a slabých stran 
9. Analýza hrozeb pro podnikání, včetně ve vzájemném působení se státními orgány
10. Předpovídání změn ceny na zboží/službu v regionu/zemi
11. Analýza jakýchkoliv změn ve společnosti a efektu od daných změn
12. Volba: prostor, zařízení, zaměstnance s optimálním efektem pro společnost
13. Výzkum změn v legislativě a jejich vlivu na konkrétní společnost
14. Modelování nových výrobků/služeb vzhledem ke zdrojům firmy
15. Modelování „správných“ podmínek pro obdržení nutného výsledku

„Tím myslíte, že každý z těchto bodů zaujímá 15-20 minut?“
Ano.

„Takhle to nefunguje! Já vím že, například, marketingové výzkumy zabírají od dvou do tří týdnů“.
Ano, mohou zabírat i více času. A proto často výsledky a rozhodnutí učiněná na základě takových výzkumů jsou chybná. Ony se zpozdily na tu dobu, během které je prováděli a opracovávali výsledky.
Podnikatelské modelování teď dovoluje během 15 minut učinit měření a dostat odpověď.

„A do jaké míry vaše práce dává přesné odpovědi?“
Právě proto my nabízíme „test-drive“. Pokud zajímající vás téma vyžaduje odpovědi s čísly – budou i čísla.

„Je nutné vám vyprávět všechno o sobě, společnosti, podnikání a projektech?“
Ne. Nám stačí, například, to, že říkáte „máme projekt. Chci vědět, jak to „půjde“ dál“. Jak se nazývá, s čím/kým je spojený, jsou to služby nebo zboží a další informaci nepotřebujeme. Někdy může být dokonce navíc.

„Všechno to vypadá nějak nereálně. V čem je podraz?“

Možná, zatímco to čtete, to není reálné. Od roku 2007 my pracujeme s různými společnostmi, organizacemi, investory a vlastníky byznysu. Pro ně a nás už je to jednoduše nástroj. Ačkoliv stejně jako oni se nepřestáváme divit možnostem metody. A podraz je – cena a čas. Naše služby jsou drahé a čím dál častěji náš čas začíná být naplánován po minutách.

„Jak moc drahé?“
Přistupujeme k cenotvorbě individuálně a flexibilně. Jedna věc je spolupracovat se společností, kde je několik zaměstnanců a obrat několik milionů hryvní za rok. Druhá věc jsou společnosti nebo projekty s miliardovými obraty a tisícemi zaměstnanců.

„Můžu zaplatit ze zisku, který dostanu později?“
Můžete, ale pouze tehdy, když část vašeho podniku přechází nám. A dostáváme hlasovací právo při manažerských rozhodnutích. To je vtip. My neděláme manažerský outsourcing. Rozhodovat se a realizovat přijatá řešení budete vy sami, vaši podřízení, vaše firma. Zabezpečíme vás maximálně vyčerpávající informací pro jejich přijetí a realizaci.

„Jaké formy spolupráce vy nabízíte?“
Existují dva základní druhy:

1. Dostáváte otázku (možná několik). My koordinujeme naše rozvrhy. Setkáváme se osobně, prodiskutujeme požadavek nebo to můžeme prodiskutovat prostřednictvím e-mailu. Sjednáme čas provedení a cenu práce. Provádíme výzkum. Loučíme se do příště.
2. Bereme Vás na obsluhování. Úplné či částečné. Domlouváme se o každoměsiční částce a objemu služeb, které do něj patří. Při vzniku otázek z vaší strany, uspořádáváme schůze a provádíme práce. Rozdíl tohoto druhu spolupráce od prvního – napřed jste zaplatili za náš čas, a proto vaše otázky jsou prioritou v porovnání s ostatními, plus cena za jednu vychází se slevou. T.j. vy ještě navíc šetříte peníze. Objem práce nad náležející do předplatného – se diskutuje zvlášť a také je se slevou od výchozí ceny.
3. A existuje třetí druh – nabízejte svoji variantu, prodiskutujeme ji s potěšením.


Navíc vás chceme poprosit, než se  na nás obrátíte, odpovězte si na několik otázek. Odpovědi na tyto otázky Vám pomůžou vybudovat kritéria hodnocení účinnosti spolupráce s námi. A budou užitečné pro naše pochopení, co se od naší společnosti očekává.

1. Vy hledáte varianty optimizace vašeho podnikání, projektů? Nebo jednodušeji – hledáte varianty ekonomie zdrojů (čas, peníze, lidé atd.)?
2. Vy chcete rozvoj byznysu, projektů, výrobků? T.j. Vy jste nacílení na rozvoj, rozšíření, „penetraci“ trhu, teritorií, tržních výklenků, rozběh nových projektů, vyvedení nových výrobků, pohlcení konkurentů?
3. Co byste chtěli od spolupráce s námi?

Čekáme na vás a vaše zajímavé úkoly!

Ve všech otázkách souvisejících s podnikatelským poradenstvím volejte prosím na telefonní čísla: +38 050 4525743 и +38 067 6127092.

Chcete-li pracovat s osobními problémy, tam jsou semináře a individuální konzultace.

červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

Centrum systémového modelování Provodnik - vždy pouze individuální, jedinečná a inovativní řešení pro jednotlivce, rodiny a podniky. Naši klienti a partneři se nacházejí na Ukrajině, v Rusku, Bělorusku, Polsku, České republice a Maďarsku. Vždy lpíme na hledání nových technologií pro realizaci toho, co ostatní považují za nemožné. Jsme otevřeni ke spolupráci s unikátními a zajímavými lidmi.

 

Veškerý materiál umístěný na těchto webových stránkách je chráněn zákonem o autorském právu. Jakékoliv přetištění nebo kopírování, úplné nebo částečné, je možné pouze po dohodě s námi.  Uvedení zdroje a autora v podobě přímého, otevřeného odkazu na naše webové stránky je podmínkou.

Copyright © Provodnik 2009-2015